Analiza sprawozdania finansowego sporządzonego wg polskiego prawa bilansowego

Informacje o szkoleniu

Analiza sprawozdania finansowego sporządzonego wg polskiego prawa bilansowego

Miejscowość: Toruń
Data rozpoczęcia: 21.04.2021
Data zakończenia: 23.04.2021
Cena: 1490 zł + 23% VAT

Wykładowca

 • Doświadczony praktyk w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego
 • Opiniodawca na zlecenie Senatu RP projektu ustawy o rachunkowości
 • Opracowywała analizy makroekonomiczne, analizy finansowe spółek publicznych oraz analizy rynku kapitałowego dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz współpracowała w przygotowaniu regulacji prawnych (Zarządzenia Przewodniczącego KPW) w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym
 • Wykładowca na London Guidhall Univesity
 • Prowadzi szkolenia dot. rynku kapitałowego, w szczególności dla maklerów, doradców inwestycyjnych, biegłych rewidentów oraz na studiach podyplomowych w zakresie bankowości inwestycyjnej (Gdańska Akademia Bankowa i London Guidhall Univesity)

Harmonogram

Szkolenie odbędzie się w Hotelu Copernicus.

czwartek: 9.00 – 14.00, 15.00 – 16.30

piątek: 9.00 – 14.00, 15.00 – 16.30

Łączny czas szkolenia: 16 h lekcyjnych

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA:

GRATIS – webinarium aktualizacyjne – każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział bezpłatnie w szkoleniu, w wersji Online, które odbędzie się jesienią. Zostaniecie Państwo poinformowani o nim z minimum 3-tygodniowym wyprzedzeniem.


Możemy zapewnić Państwu również wyżywienie oraz nocleg w tym samym hotelu lub innym o dowolnym standardzie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia e-mailem na adres: biuro@ad.edu.pl lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 7 dni roboczych przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi zostać przesłana mailem najpóźniej 21 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • odwołania szkolenia najpóźniej 5 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
  • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Pobierz formularz

Formularz internetowy

Analiza sprawozdania finansowego sporządzonego wg polskiego prawa bilansowego

  Chcę otrzymywać na podany w formularzu adres/y e-mail informacje o planowanych szkoleniach
  O nas
  KRS: 0000364556
  REGON: 241710203
  NIP: 6342760734
  Numer rachunku
  ING BANK ŚLĄSKI
  17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
  Kontakt

  ul. Nowolipki 28A/16
  01-019 Warszawa
  email: biuro@ad.edu.pl
  tel. +48 22 403 40 94

  Pozostałe
  szkolenia
  Newsletter