Płace 2020 w teorii i praktyce (28 h)

O szkoleniu

Wiedza

 • usystematyzowanie wiedzy związanej z wynagradzaniem pracowników oraz osób wykonujących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej naliczania i wypłacania innych świadczeń, które wiążą się z wykonywaniem pracy

Umiejętności

 • poprawne stosowanie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie wynagrodzeń
 • umiejętność prawidłowego kwalifikowania składników płacowych oraz naliczania świadczeń z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych

Adresaci

 • osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze stosunku pracy
 • pracownicy działów kadrowo-płacowych i księgowości
 • doświadczeni praktycy

Program szkolenia

1. Praktyczne aspekty ustalania wynagrodzenia urlopowego

 • Pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
 • Pracownicy wynagradzani stawką godzinową
 • Składniki wliczanie i niewliczane do podstawy urlopu
 • Obliczanie średniej urlopowej w różnych przypadkach
  • średnia z 3 lub 12 miesięcy
  • nieprzepracowanie wymaganego okresu
  • nieobecności w okresie przyjmowanym do podstawy
  • średnia po długiej nieobecności
  • przeliczanie średniej po zmianie wynagrodzenia
 • Urlop na przełomie miesiąca
 • Termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego

2. Praktyczne aspekty ustalania ekwiwalentu za urlop

 • Pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
 • Pracownicy wynagradzani stawką godzinową
 • Obliczanie średniej ze składników zmiennych
 • Średnia z okresów kwartalnych bądź rocznych
 • Współczynnik do ustalania ekwiwalentu
 • Świadczenia obliczane jak ekwiwalent: odprawy, nagrody jubileuszowe

3. Potrącenia z wynagrodzeń

 • Kwoty wolne i limity
 • Potrącenia sum na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych
 • Potrącenia sum na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne
 • Zbieg egzekucji
 • Wystąpienie kilku wypłat w miesiącu
 • Potrącenia za zgodą pracownika
 • Potrącenia z zasiłków
 • Potrącenia w przypadku wystąpienia wynagrodzeń i zasiłków
 • Potrącenia świadczeń socjalnych i innych należności związanych z pracą
 • Potrącenia wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych – nowe zasady w zakresie ochrony tego wynagrodzenia

4. Rozliczanie umów cywilnoprawnych

 • Umowa zlecenia a umowa o dzieło
 • Rozliczanie umów zleceń – stawka godzinowa
 • Rozliczanie składkowo-podatkowe umów zleceń
 • umowa ze studentem
 • umowa z własnym pracownikiem
 • umowa z osobą spoza zakładu pracy
 • zbieg umów zleceń a obowiązki składkowe
 • oświadczenie zleceniobiorcy
 • Rozliczanie składkowo-podatkowe umów o dzieło
 • umowa z własnym pracownikiem
 • umowa z osobą spoza zakładu pracy
 • Stosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodów

5. Kontrakt menadżerski – rozliczanie

6. Świadczenia finansowane z ZFŚS na liście płac

 • zwolnienia podatkowe świadczeń finansowanych z ZFŚS

7. Świadczenia pozapłacowe

 • Komputer
 • Internet
 • Samochód
 • Transport
 • Ryczałt samochodowy
 • Mieszkanie służbowe
 • Ubiór służbowy
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Polisy na życie

8. Korekty wynagrodzeń

 • Przekroczenie górnej granicy składek: nadpłata lub niedopłata składek i podatku
 • Nadpłata pensji
 • Wypłata wynagrodzenia zamiast zasiłku
 • Wypłata zasiłku zamiast wynagrodzenia

9. Rozliczenia podatkowe

 • Problematyka wypełniania PIT-11
 • Które przychody wykazujemy w PIT-8C
 • Uwzględnianie w PIT kosztów uzyskania przychodów

10. Lista płac

 • Omówienie kosztów uzyskania przychodu – obowiązujące limity w roku 2020 oraz zasady ich stosowania czyli kiedy pracodawca powinien zastosować KUP a kiedy nie?
 • Nowa skala podatkowa – jak ją stosować w 2020
  • zmiany w sposobie ustalania zaliczki na podatek dochodowy w roku 2020
  • nowa kwota zmniejszająca podatek – sposób kalkulacji wynagrodzenia w przypadku przekroczenia progu podatkowego – czy wolno uwzględnić kwotę zmniejszającą podatek w miesiącu przekroczenia progu, jeśli  pracownik złożył PIT 2
 • Zerowy PIT dla młodych w 2020 – omówienie zwolnienia oraz reguł jego stosowania w 2020
 • Zasady ustalania składki zdrowotnej  i zaliczki na podatek przy wypłacie wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu:
  • w przypadku pracownika powyżej 26 lat
  • w przypadku pracownika korzystającego z ulgi dla młodych
 • PPK na liście płac czyli sposób kalkulacji wynagrodzenia pracownika po przystąpieniu do programu
 • Ustalanie płacy minimalnej w 2020 po zmianach wprowadzonych nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia z 19 lipca 2019 Dz. U. 2019 poz. 1564 – wyłączenie dodatku za staż z płacy minimalnej od 1 stycznia 2020
 • Kwot wolne od potrąceń w 2020
  • kwoty wolne od potrąceń dla pracownika niebędącego uczestnikiem PPK
  • kwoty wolne od potrąceń dla pracownika dokonującego wpłat do PPK
  • kwoty wonne od potrąceń w przypadku pracowników korzystających z ulgi dla młodych (PIT 0)

11. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń za pracę

 • Potrącenie a odliczenie
 • Potrącenia bez zgody zatrudnionego
 • Alimenty , jako szczególny i uprzywilejowany rodzaj potrąceń
  • potracenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego
  • potracenie alimentacyjne na podstawie wyroku sądu opatrzonego tytułem wykonawczym
  • potrącenia należności innych niż alimentacyjne
 • Potrącenie z wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę
 • Odliczenia kwot wcześniej wypłaconych
 • Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia pracownika
  • potrącenia na rzecz pracodawcy
  • potrącenia na rzecz osób trzecich
 • Zasady dokonywania potrąceń w przypadku wypłat w różnych terminach
 • Zaliczki na wynagrodzenia udzielone pracownikowi a dokonywanie potrąceń
 • Kolejność potrąceń i dopuszczalne granice
 • Wpłaty do PPK i ich wpływ na maksymalne kwoty możliwe do potrącenia

Terminy szkoleń

Name Position
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@ad.edu.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter