Analiza sprawozdania finansowego sporządzonego wg polskiego prawa bilansowego

Informacje o szkoleniu

Analiza sprawozdania finansowego sporządzonego wg polskiego prawa bilansowego

Miejscowość: Świeradów-Zdrój
Data rozpoczęcia: 03.03.2021
Data zakończenia: 05.03.2021
Cena: 1390 zł + 23% VAT

Wykładowca

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finanse, Dyplomowany Księgowy, Biegły Rewident

od 2004 – członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
od 2004 – członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
od 2016 – biegły sądowy z zakresu rachunkowości

Doświadczenie zawodowe

 • w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • z zakresu połączeń, podziałów, przekształceń, opiniowania aportów – przygotowywanie opinii i ekspertyz na zlecenie sądów gospodarczych
 • w przeprowadzaniu przeglądów jednostek gospodarczych w tym spółek Skarbu Państwa, spółek celowych gmin i urzędów marszałkowskich
 • w zakresie wdrażania systemów informacyjnych rachunkowości
 • w prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych
 • w zakresie audytowania projektów finansowanych ze środków budżetu państwa oraz środków unijnych
 • w zakresie audytowania projektów inwestycyjnych

od 2009 – Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów na terenie całego kraju
 • współpraca z Komisją Egzaminacyjną przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów (autor pytań z zakresu rachunkowości i kontroli wewnętrznej na egzaminach dla biegłych rewidentów)

od 2009 – Krajowa Izba Doradców Podatkowych

 • prowadzenie szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków dla doradców podatkowych

od 2009 – członek zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów

od 2005 – wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń na kierunku rachunkowość i finanse z zakresu m.in: auditingu, międzynarodowych standardów rewizji finansowej, audytu zamówień publicznych, audytu finansowego, kontroli wewnętrznej, zintegrowanego systemu kontroli wewnętrznej, procedur kontroli podatkowej i skarbowej, kontroli podatkowej, zaawansowanej rachunkowości i rachunkowości w małym i średnim przedsiębiorstwie, rachunkowości komputerowej
  – prowadzenie zajęć w ramach studiów podyplomowych z zakresu m.in: auditingu, kontroli wewnętrznej, outsourcingu usług księgowych, etyki, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

od 2004 – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

 • członek Zarządu
 • członek Komisji Egzaminacyjnej w zakresie certyfikacji zawodu księgowego (autor pytań egzaminacyjnych)
 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów na terenie całego kraju
 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń oraz kursów z zakresu rachunkowości dla służb finansowo-księgowych

Harmonogram

Szkolenie odbędzie się w Hotelu Biały Kamień.

czwartek: 9.00 – 14.00, 15.00 – 16.30

piątek: 9.00 – 14.00, 15.00 – 16.30

Łączny czas szkolenia: 16 h lekcyjnych

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA:

GRATIS – webinarium aktualizacyjne – każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział bezpłatnie w szkoleniu, w wersji Online, które odbędzie się jesienią. Zostaniecie Państwo poinformowani o nim z minimum 3-tygodniowym wyprzedzeniem.


Możemy zapewnić Państwu również wyżywienie oraz nocleg w tym samym hotelu lub innym o dowolnym standardzie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia e-mailem na adres: biuro@ad.edu.pl lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 7 dni roboczych przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi zostać przesłana mailem najpóźniej 21 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • odwołania szkolenia najpóźniej 5 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
  • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Pobierz formularz

Formularz internetowy

Analiza sprawozdania finansowego sporządzonego wg polskiego prawa bilansowego

  Chcę otrzymywać na podany w formularzu adres/y e-mail informacje o planowanych szkoleniach
  O nas
  KRS: 0000364556
  REGON: 241710203
  NIP: 6342760734
  Numer rachunku
  ING BANK ŚLĄSKI
  17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
  Kontakt

  ul. Nowolipki 28A/16
  01-019 Warszawa
  email: biuro@ad.edu.pl
  tel. +48 22 403 40 94

  Pozostałe
  szkolenia
  Newsletter